CONGRESS DEPARTMENT | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER

Destinacijski management

U okviru usluge destinacijskog menadžmenta, Spektar putovanja za klijenta integrira i koordinira različite usluge unutar jedne destinacije, u cilju kreiranja novih proizvoda i jedinstvenih događaja za svoje klijente.

Za svaku interesnu skupinu osmišljamo jedinstveni program u destinaciji.

Kroz destinacijski menadžment kontinuirano uvodimo inovacije prema interesima i željama naših klijenata.

Povezivanjem svih sudionika koji posredno ili neposredno sudjeluju u programima, kreiramo jedinstvene i kvalitetne programe i proizvode.

ZAMIJENI JEZIK