CONGRESS DEPARTMENT | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER

Sigurnost i zaštita podataka

PRIKUPLJANJE, OBRADA  I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Korištenjem, posjećivanjem i pregledavanjem ovih mrežnih stranica prihvaćate i suglasni ste s prikupljanjem osobnih podataka korisnika potrebnih za realizaciju naših usluga i kupovinom naših proizvoda.

Voditelj obrade podataka.

Spektar putovanja d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.spektar-putovanja.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb OIB: 39672837472 (u daljnjem tekstu Spektar putovanja d.o.o.) obrađuje osobne podatke.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

Koje podatke prikupljamo:

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija, pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama ili naručivanju usluga  treba se prijaviti/registrirati. Prilikom prijave treba popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji) Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama ili izvršiti narudžbu ili zatražiti besplatne uzorke, a Spektar putovanja d.o.o. neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev/narudžbu

Osobni podaci: ime, prezime, adresa, telefonski broj, email adresa, OIB, IP adresa i sl.

Informacije o prodaji/kupnji usluga.Informacije o dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Podatke koje koristimo u promotivne svrhe prikupljamo isključivo putem npr. Newsletter forme gdje je korisnik upoznat u koju svrhu će se koristiti njegova email adresa.

Svrha prikupljanja podataka:

Prodaja naših proizvoda i usluga.

Spektar putovanja d.o.o. će prikupiti osobne podatke,  informacije o prodaji kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.

Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Spektar putovanja d.o.o. prikuplja osobne podatke te ih može koristiti  kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Podatke koje koristimo u promotivne svrhe prikupljamo isključivo putem npr. Newsletter forme gdje je korisnik upoznat u koju svrhu će se koristiti njegova email adresa.

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Spektar putovanja d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Spektar putovanja d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca/Korisnika našim partnerima (npr. hotelijerima, prijevoznicima, avio kompanijama, osiguravajućim kućama) dajemo samo nužne podatke potrebne za realizaciju njihovih usluga. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Google Analytics

Koristimo uslugu „Google Analytics” u svrhu racionalizacije naših internetskih stranica (i) optimizacijom internetskog prometa tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio našeg poslovnog sustava te, po potrebi, (i) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web stranica. „Google Analytics” usluga je koju pruža Google Inc. „Google”, a koja obuhvaća  detaljne statističke podatke o posjetama web stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć „kolačića” koji su pohranjeni na vašem računalu, „Google Analytics” analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.
Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć „kolačića”, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče  anonimnost korisnika (funkcija „_anonymizelp()” i sl.) te se podaci šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u. Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/2763052
Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć „kolačića” s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih  mogli analizirati.
Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati niti povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže.
U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje  „kolačića”. Za to upotrijebite dodatak za internetski preglednik koji možete preuzeti ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama.
Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Pravna osnova obrade osobnih podataka? 

Korisnik koji se prijavljuje/naručuje online/traži upit za ponudom turističkih usluga, prilikom unosom svojih podataka na Internet stranici www.spektar-holidays.hr te potrdom (klikom) na Uvjete putovanja  te sigurnošću i zaštitom podataka potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected]

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i gdje se pohranjivaju

Spektar putovanja d.o.o pohranjuje osobne podatke Korisnika, primatelja obavijesti o uslugama i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija/privola Korisnika. Svi podatci Korisnika se pohranjuju na prijenosnom računalu Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Spektar putovanja d.o.o zakuplje prostore na serverima unutar EU-a.

Sigurnost i povjerljivost

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke (npr. lozinke, firewall), a podaci su zaštićeni. Naša internet stranica načazi se na zaštićenom HTTPS serveru i samim time, podaci koji se šalju putem online formi su enkriptirani i zaštićeni. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja. Iako ne možemo jamčiti da neće biti gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja osobnih podataka, poduzimamo sve moguće sigurnosne mjere kako bismo osobne podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@spektar- holidays.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana ukoliko nisu potrebni za realizaciju tekuće usluge ili nakon realizacije usluge zatražene od strane korisnika. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Spektar putovanja d.o.o. putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@ spektar-holidays.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Spektar putovanja d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt [email protected], telefon ++385 (0)1 4897 999, adresa Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, 10 000 Zagreb.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected]. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 6 stavki 3 Zakona o pružanja usluga u turizmu (Nar.nov., br 130/17) obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na slijedeću adresu: Spektar putovanja, Strossmayerov trg 8, 10000 Zagreb, Hrvatska.

SIGURNOST ONLINE PLAĆANJA

T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.

TOČNOST PONUDE, INFORMACIJA I SLIKA NA INTERNET STRANICAMA

U predstavljanju kompletnih ponuda, aranžmana, cijena, slika, informacija na stranicama turističke agencije Spektar putovanja d.o.o., pokušavamo osigurati njihovu točnost i valjanost, ali ne možemo garantirati njihovu apsolutnu točnost i valjanost. Zahvaljujemo svima čije slike i informacije koristimo u predstavljanju naše ponude. Ukoliko uočite pogrešku unutar neke informacije, slike, podatka, molimo Vas, ukažite nam na to slanjem maila ili nas slobodno kontaktirajte putem telefona. Hvala Vam unaprijed.
Također, ukoliko se iz nekog slučajnog razloga na našim stranicama nađu fotografije ili opisi u vlasništvu treće strane koja nije striktno dopustila njihovo korištenje, molimo Vas, kontaktirajte nas, te će isti biti odmah uklonjeni. Hvala na razumijevanju.

 

PERSONAL DATA PROTECTION

If you use, visit and browse these websites, you accept and agree on collecting the user’s personal data necessary for the realization of our services. You can find the explanation on the purpose of collecting and using the user’s personal data everywhere on our websites, on data collection spots and on various forms and blank forms.

We commit to protect our customers’ privacy. We collect only the user data necessary for the realization of our services. All user data is strongly protected and available only to the employees to whom it is necessary for performing services. We share with our partners (for example, hoteliers, transporters, airlines) only the data necessary for the realization of their services. All our employees and business partners are responsible for respecting the principles of privacy protection.

The data collected in this way is never used for the purposes of promotion. The data which we use for the purpose of promotion is collected exclusivity via other forms, for example, a newsletter in which the user is familiar with the purpose of using his email address.

If you have any questions regarding the mentioned above or you want to verify with us the status of your personal data and delete it from all our archives and records, please contact us via the following email: [email protected]

ZAMIJENI JEZIK